Ofir logo Moon Ofir blog
Moon

Google AdWords oglašavanje

Što je Google AdWords oglašavanje i kako postaviti uspješnu kampanju?

Google je najveća pretraživačka mreža na svijetu koja broji više od 2,3 milijuna pretraživanja po sekundi te indeksira više od 60 bilijuna stranica. Količina tih podataka ujedinjena s brojem korisnika istih daje jedinstvene načine oglašavanja i korištenja mnogobrojnih alata osiguranih od strane Googlea. Jedan od tih alata je i Google AdWords odnosno popularno Google AdWords oglašavanje.

Google AdWords najveća je oglašavačka mreža na svijetu koja omogućuje prikazivanje oglasa pri svakom pretraživanju, baziranih po pretraživanim ključnim riječima. AdWords oglasi mogu se prikazivati na Google pretraživačkoj mreži, točnije Google tražilici, prikazivačkoj mreži, odnosno brojnim portalima i relevantnim web stranicama te u sklopu YouTube video sadržaja.

Jednako kao i kod Facebook oglašavanja, prednost Google oglašavanja, tj. reklamnih kampanja u odnosu na tradicionalne outbound kampanje jest njegova mogućnost izrazito uskog i preciznog ciljanja (targetiranja) korisnika te mjerljivost i optimizacija. Pa su tako ti korisnici, ciljani po ključnim riječima za Vašu robu ili uslugu, upravo Vaši potencijalni kupci ili klijenti. Također, omogućavanje ciljanja geolokacije gdje Vi sami odlučujete na kojem će te se području oglašavati. Mjerenje uloženog i dobivenog moguće je u svakoj etapi kampanje kao i analiza te optimizacija brojnih parametara koji na istu utječu. Kada sve navedene prednosti stavite u kontekst tržišta, točnije njegovog opsega i samog značaja u današnjem digitalnom svijetu, morate biti svjesni učinkovitosti i benefita Google AdWordsa.

Kako bi se postavila kvalitetna Google Adwords kampanja nužno je strategijski poduzeti sve korake kako bi ista bila i uspješna.

  1. Korak : Postavljanje strategije na temelju istraživanja – kao i za svaku reklamnu kampanju ključno je istražiti ciljanu skupinu, njihove interese, demografiju, lokaciju, potrebe, ponašanje i sl., kako bi dobili detaljniji uvid potreban za kvalitetno kreiranje kampanje. Na temelju tih uvida potrebno je istražiti ključne riječi za industriju kao i konkurenciju te kompetitivne prednosti u odnosu na istu. Također, bitno je istražiti i analizirati web stranice ukoliko se koristi oglašavanje na prikazivačkoj mreži, tzv. display advertising.

  1. Korak : Analiza – na temelju prethodnog uvida definiraju se troškovi kampanje te daju inicijalne predikcije o tijeku same kampanje. Također, nužno je analizirati i samu stranicu na koju će postavljeni link voditi, tzv. landing page te njega po potrebi optimizirati kako bi ista mogla pospješiti konverzije i smanjiti CPC (prosječnu cijenu klika).

  1. Korak: Postavljanje strategije – inicijalni korak pri kreiranju strategije jest definiranje ciljeva same kampanje, odnosno postavljanje KPI-a (Key performance indicators) po kojima će se mjeriti uspješnost same kampanje. Uz to, nužno je odrediti ključne riječi visokog prioriteta, indikatore uspješnosti te metrike po kojim će se kampanja optimizirati i analizirati.

  1. Korak: Kreiranje i postavljanje kampanje – uz kvalitetan sadržaj i dizajn, postaviti kampanju po parametrima i ciljevima strategije

  1. Korak: Testiranje i optimizacija kampanje – na temelju svakodnevnog i redovitog praćenja tijeka kampanje istu je potrebno optimizirati po postavljenim ključnim indikatorima. Ako je potrebno, testirati nekoliko važnih metrika kako bi se skratilo vrijeme i trošak do postizanja krajnjih ciljeva.