Ofir logo Moon Ofir blog
Moon

Kako Facebook određuje kvalitetu oglasa?

Osim što utječu na cjelokupnu sliku vašeg brenda, kvalitetni oglasi utječu i na budžet kojim raspolažete, što je još jedan od brojnih razloga zašto je digitalno oglašavanje bolje prepustiti stručnjacima

Jedna od novosti koju je Facebook uveo prošle godine je Ad relevance diagnostics, dopuna dotadašnjeg Relevance score, odnosno rezultata relevantnosti. Radi se o rezultatima koji nam govore koliko su oglasi relevantni publici koju su dosegnuli. 

Spomenuti Relevance score Facebook je zamijenio trima metrikama koje rangiraju oglase prema:

  1. angažmanu (Engagement rate ranking
  2. kvaliteti (Quality ranking) i
  3. konverzijama (Conversion rate ranking)

Relevantni oglasi su jeftiniji i daju bolje rezultate 

Rezultati koje nam daju spomenute metrike pomažu nam razumjeti kako doći do boljih performansi pri oglašavanju na ovoj društvenoj mreži, kao i na Instagramu.

Svatko od nas voli vidjeti objave, pa i oglase u skladu sa svojim preferencijama. Znajući to, Facebook se trudi prikazivati što relevantnije oglase. Koristeći metrike, on rangira oglase, a onima s dobrim rezultatima omogućuje povoljnije cijene. Uspoređujući sve oglase u opticaju koji se “bore” za istu publiku, daje rezultate, čijom analizom dolazimo do vrlo korisnih informacija. 

Rezultati relevantnosti oglasa prikazuju se kao iznadprosječni (Above Average), prosječni (Average) te ispodprosječni (Below average). Ispodprosječni su oglasi rangirani ispod 35% u usporedbi s konkurencijom.

primjer iz ads managera

Izvor: Ads manager

Na slici iznad primjer je rezultata kod iznadprosječnog oglasa. Takvi rezultati daju nam jasniju sliku o performansama. 

Rangiranje prema angažmanu 

Ova metrika bavi se stopama angažmana, odnosno vjerojatnošću da će osoba kliknuti, reagirati, dijeliti, komentirati, odnosno angažirati se vezano uz oglas.

Kao i kod ostalih metrika koje mjere relevantnost oglasa na društvenim mrežama i rangiranje prema angažmanu ima utjecaj na performanse oglasa.

Rangiranje prema kvaliteti 

Sigurno ste barem jednom sakrili određeni oglas. Potom vas Facebook pita zašto ste sakrili ovaj oglas s ponuđenim odgovorima poput: ponavlja se, osjetljiva tema, već kupljeno, nevažno te još neke odgovore. Pomoću tih odgovora dajete povratnu informaciju o oglasima, a koje Facebook koristi za rangiranje prema kvaliteti. 

Također, koristeći ovu metriku Facebook procjenjuje i sadržaj oglasa te sadrži li isti elemente loše kvalitete, kao što je to previše teksta na vizualu ili krive informacije (lažno oglašavanje).  Želimo spomenuti i sposobnost Facebooka da primijeti one oglase i promovirane objave koji pozivanju na lajkanje i dijeljenje, čime se umanjuje rangiranje prema kvaliteti. 

Rangiranje prema konverzijama

Kao i kod prethodno spomenutih metrika i rangiranje prema ostvarenim konverzijama moguće je mjeriti ovisno o korištenim kampanjama. Tako pri korištenju kampanja za koje smo postavili određeni cilj, Facebook mjeri vjerojatnost da će osoba koja je vidjela oglas ispuniti taj cilj. 

Sukladno svemu navedenome, savjetujemo da ne zanemarujete niti jedan komentar ili lajk jer isti utječu na konačnu cijenu oglasa, a time i na vaš budžet, a izradu sadržaja te analize svega spomenutog prepustite stručnjacima.

Moon

Lansiraj sada!

Kontakirajte nas Kontakirajte nas