Ofir logo Moon Ofir blog
Moon

Oglašavanje putem Facebook društvene mreže

Što je Facebook oglašavanje?

Iako digitalni marketing u svojoj sintagmi obuhvaća niz djelatnosti, alata i mogućnosti, u praksi se on u velikoj mjeri odnosi upravo na Facebook oglašavanje, a Ofir iz Osijeka se specijalizirao na tome području. Pitate se zašto je to tako? Razlog je vrlo jednostavan – 1,86 milijarde aktivnih korisnika u svijetu, od čega je 307 milijuna Europljana svakodnevno na Facebook-u. Kada tome dodate statističke podatke da se svake sekunde kreira 5 novih profila i da se u danu podjeli preko 4,75 milijarde određenog sadržaja, tada shvatite veličinu ove društvene mreže te njezinu marketinšku moć i mogućnosti.

Naime, Facebook oglašavanje u potpunosti je promijenilo dosadašnji vid oglašavanja i marketinga te iste smjestilo u potpuno novu dimenziju koja se reflektirala i na mnoge druge digitalne sfere. Ono što ga ponajviše razlikuje od tradicionalnih praksi je slijedeće:

  1. Mogućnost ciljanja (targetiranja) određene grupe ljudi, ključne upravo za Vaš biznis. Kvalitetno ciljanje korisnika/kupaca po demografiji, geolokaciji, interesima, zanimanjima, profesionalnosti te ostalim obilježjima otvorilo je nebrojene mogućnosti u dosegu željenih korisnika te u štednji vremena i novca. Letci, plakati, televizijske i radijske emisije te panoi (billboardi) i sl. koji su do sada bili primarni alati marketinga koristili su se masovno bez ciljanja i uskog dopiranja do traženog korisnika. Danas je uz pomoć Facebook oglašavanja moguće kreirati personalizirane oglase koji zadovoljavaju korisnikove potrebe i želje, educiraju ga i zabavljaju tvoreći s njim dugoročnu interakciju te povezanost s brendom.

  2. Mogućnost optimizacije bilo koje reklamne kampanje u bilo kojem trenutku štedi novac te omogućuje stalno praćenje uspješnosti kampanja, njezinih editiranja te usavršavanja. Općenita mogućnost prekida ili pak „pojačavanja“ oglašavanja jest golem benefit u odnosu na tradicionalne načine oglašavanja, kada jedan pano ili letak, ukoliko nisu dali tražene rezultate kod korisnika, ne mogu biti povučeni ili editirani, dok Facebook oglašavanje to u potpunosti omogućuje. Prateći brojne parametre poput CTR-a (Click through rate), reacha (dosega), conversionsa (konverzije), koji ukazuju na uspješnost neke kampanje, ista se može promijeniti te na vrijeme biti prilagođena publici.

  3. Mogućnost analize podataka i brojne metrike tijekom i nakon same reklamne kampanje omogućuju ključne informacije o samoj kampanji, parametrima koji su na nju utjecali, dodatne podatke o ponašanjima, interesima i zanimanjima korisnika te omogućuju predikciju budućih odluka i djelovanja istih. Upravo se na tim podatcima zasniva glavna praktična i strateška prednost Facebook oglašavanja u odnosu na tradicionalno oglašavanje, jer ranije, na ovako jeftin, brz i efikasan način, nije bilo moguće doći do traženih podataka.

Naravno, uz sve prednosti Facebook oglašavanja, ono, bez detaljne analize ključnih korisnika, segmentacije istih, postavljanja strategije, definiranje ciljeva te stalne optimizacije i analize, nije svrhovito i primjenjivo. Upravo je zato nužno sve navedeno sintetizirati u kvalitetnu primjenu Facebook oglašavanja kako bi ono dovelo do traženih rezultata.

Također, imperativni naglasak bilo kakvog djelovanja na Facebooku se primarno stavlja na sadržaj koji se kreira i producira. Sadržaj je ono što korisnika privlači, interesira, zadržava na stranici te naposljetku konvertira u kupca, odnosno u stalnog i lojalnog klijenta. Stoga, nužno je kreirati kvalitetan, zabavan, edukativan sadržaj koji će svojim objedinjavanjem stvoriti priču o vašem brendu (tzv. storytelling) te okupiti interesnu zajednicu vašega brenda.

Pri kreiranju takvog sadržaja za Facebook oglašavanje primarno je pozornost obratiti na dvije ključne stvari:

  1. Tekst (tzv. copy) – tekstualni dio sadržaja Facebook oglašavanja jedan je od dvije najbitnije stvari svake reklamne kampanje jer on u sebi nosi vrijednost s kojom trebate „osvojiti“ vašeg korisnika. Velika se pažnja mora posvetiti njegovom kreiranju, odabiru ključnih riječi, fraza, stilu pisanja, prilagođenosti korisniku te naposljetku gramatici, kako bi on mogao uistinu „uhvatiti“ pažnju korisnika. S obzirom na to da prosječni Facebook korisnik potroši otpr. 2 do 4 sekunde na pojedinu objavu, točnije na odluku o zadržavanju na toj objavi, inicijalno temeljnoj na „letimičnom“ čitanju teksta, ključno je tekst učiniti zanimljivim, pitkim te s njim uspostaviti interakciju s korisnikom te njegov daljnji angažman na objavi.

  1. Vizual (slika, video, infografika, itd.) – s obzirom na to da smo vizualna bića te da su slika i video ono što nas najviše može zainteresirati te nam privući pažnju, iznimno je bitno najviše truda i vremena u njih i uložiti. Upravo zato, kreiranjem vizualnog sadržaja, koji je relevantan za naš kontekst, temu i cilj kampanje, ostvarit ćemo puno bolje rezultate nego bilo koji drugi način promocije. Također, Facebook naglasak najviše stavlja na video sadržaj omogućavajući takvim objava iznimno veći doseg, manju cijenu po kliku i interakciji, a samim time i mogućnost veće konverzije.

Objedinjujući sve napisano možemo doći do zaključka kako je Facebook oglašavanje iznimno kompleksan proces koji kvalitetnim korištenjem može omogućiti velike benefite bilo kojoj tvrtki. Također, ono je danas nužno jer samim tzv. community managementom je nemoguće širiti postojeću Facebook zajednicu te razvijati prodaju. No, ulaganjem u kvalitetne reklamne kampanje, produkcijom edukativnog, zabavnog, informativnog i personaliziranog sadržaja uz vrhunske slikovne i video materijale, uspjeh svakog poduzeća je gotovo garantiran.