Ofir logo Moon Ofir blog
Moon

Utjecaj sadržaja i budžeta na doseg

Pitanje koje se najčešće postavlja prilikom ulaganja budžeta u neku kampanju je “koliki je reach?”. Kako sama riječ govori – reach, odnosno doseg je broj ljudi do kojih je neka objava došla. Oglas ili sadržaj može imati organski, odnosno neplaćeni te plaćeni doseg.

U digitalnom marketingu doseg je vrlo korisna metrika koja nam daje informacije o vlastitom sadržaju. Mjeri se pomoću algoritama koji određuju koliki je interes za određenom objavom.

Svaki oglas i kampanja imaju svoj doseg. Hoće li neka kampanja imati fokus na doseg, ovisi ponajprije o njenom sadržaju. Koliko će on daleko sezati ovisi o više faktora, poput ciljane publike i količini trenutno aktivnih oglasa u kampanji.

Utjecaj sadržaja na doseg

Ovisno o sadržaju koji oglašavaju, kreiraju se kampanje koje usmjeravaju oglašavanje u željenom smjeru. To ovisi o postavljenim ciljevima prilikom kreiranja kampanje.

Kampanja se usmjerava na doseg ukoliko želimo da njen sadržaj vidi što više ljudi. Na primjer, ako želimo oglasiti nekakav popust na kupovinu ili događaj. S obzirom na zadani cilj, ovakve kampanje će obavijestiti posjetitelje, recimo o sajmu ili utrci (događaju) u blizini ili o sezonskom sniženju koje kreće.

Analizirajući doseg određene kampanje dolazi se do korisnih informacija o njenom sadržaju.

Zanimljiv sadržaj, kratak video ili upečatljiv vizual imat će dobar doseg čak i ako oglas nije plaćen. Najpoznatiji su primjeri objava sa slatkim životinjama koji garantiraju dobar doseg. Naravno, velika većina sadržaja ne uključuje pse i mace koji su toliko omiljeni. Sadržaj je usko vezan uz djelatnost, no vizualna privlačnost je ono što uvelike utječe na doseg.

Važnost fotografije, kvalitetnog vizuala ili videa te jasnog i informativnog teksta dolazi do izražaja kod dosega, posebice neplaćenog. Prilikom analize broja dosega jasno se može vidjeti koliko je određena objava bila privlačna. Iako budžet može znatno povećati doseg, kvalitetan sadržaj daje veću i dugotrajniju vrijednost.

Darivanja na društvenim mrežama

Objave poput natječaja ili darivanja, odnosno giveaway, imaju gotovo zajamčen neplaćeni doseg. Uslijed velikog broja podjela od strane korisnika, darivanja postižu širok doseg. Zbog toga su čest ali i koristan alat za povećanje dosega, svijesti o brendu pa čak i pratitelja. Svi vole darove, no treba biti vrlo oprezan jer darivanja na društvenim mrežama podliježu određenim pravilima.

Utjecaj budžeta na doseg

Objava ne mora biti plaćena da bi ostvarila doseg, no pri stvaranju oglasa, budžet je vrlo važan. Njegov utjecaj na doseg direktno je vidljiv pri unosu planiranog budžeta. Svako povećanje budžeta za određenu kampanju ili oglas, povećava i doseg.

Primjer očekivanog dosega pri kreiranju oglasa na Facebooku

Izvor: Facebook Ads Manager

Primjer očekivanog dosega pri kreiranju oglasa na Facebooku nakon povećanja budžeta

Izvor: Facebook Ads Manager

Primjer pada dosega prilikom smanjenja budžeta

Izvor: Facebook analitika

Na grafu iznad, vidljivo je smanjenje dosega pri Facebook oglašavanju u određenom razdoblju. Svaki vrh na grafu povisuje se prilikom objave i utroška budžeta. Razdoblje naglog pada direktan je utjecaj smanjenja budžeta. Potpuno nestajanje tamnije označene linije označava prestanak plaćenog oglašavanja. Svijetla linija označava neplaćeni doseg i on nastavlja varirati ovisno o objavama i sadržaju na stranici.

Analiza dosega

Doseg kao i ostale metrike moguće je pratiti putem brojnih drugih analitika, grafova i rezultata. Analiziranjem je moguće doći do zaključka o privlačnosti sadržaja. Međutim, veliki doseg neće nam dati direktne informacije o poslovanju. Ostvaren značajan doseg ne znači da je oglas rezultirao prodajom, povećanjem klikova ili nekim drugim učinkom.

Objave i oglasi koji su rezultirali velikim dosegom daju informacije o vlastitom sadržaju. To je izuzetno korisno prilikom budućeg kreiranja sadržaja. Važne informacije kako o vlastitom oglašavanju, tako i o poslovanju mogu se iščitati ukoliko se doseg kombinira s analizom i usporedbom drugih metrika.

Nadamo se da smo vam u ovome blogu uspjeli približiti jedan mali dio oglašavanja i našeg posla. Ako želite znati više, pogledajte i naše ostale blogove.

Za lansiranje vašeg marketinga u zvijezde, javite se našoj posadi!

 

Moon

Lansiraj sada!

Kontakirajte nas Kontakirajte nas